نمایندگان دستگاه‌ها

عبارتی را برای جستجو وارد نماید


دستگاه اجرایی نام مسئول دستگاه نماینده قانونی تلفن
استانداری محمد رضا حسین نژاد (استاندار) عبدالله ایزانلو 09151878812
استانداری محمد رضا حسین نژاد (استاندار) یوسف قدیمی 09151891055
مرکز خدمات سرمایه گذاری محمد رحمانی (مدیرکل) قاسم ایزانلو 09125011387
مرکز خدمات سرمایه گذاری محمد رحمانی (مدیرکل) سید هادی حسینی 09153524037
مرکز خدمات سرمایه گذاری محمد رحمانی (مدیرکل) مصطفی فرزین مقدم 09153852050
اداره منابع طبیعی ابراهیم محمودی 09153691691
اداره کل حفاظت محیط زیست عید محمد رهبر 09370554805
اداره کل میراث فرهنگی علی کاظمی 09155843870
اداره کل میراث فرهنگی ابوافضل اسماعیلی 09151866095
سازمان جهاد کشاورزی علی بهنام فر 09155843870
سازمان جهاد کشاورزی مهدی وحیدی 09153869793
سازمان صنعت، معدن و تجارت مهیار مشایخی 09159880724
سازمان صنعت، معدن و تجارت مرتضی حسینی معصوم 09153864144
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای محمد ابراهیم زیارتی 09305420570
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هادی رباطی 09153841272
اداره کل راه و شهرسازی علی محمد احمدی
اداره کل بنیاد مسکن برات زاده 09155156680
اداره کل ثبت اسناد قاسم علی آبادی 09155847325
اداره کل تعاون، کار و رفاه و اموراجتماعی حمید خدابنده 09155867495
امور اراضی هادی اسلامی مقدم 09105004968
شرکت شهرک های صنعتی مهدی جمشیدی 09155843977
شرکت آب منطقه ای محمدرضا رجائی 09153057681
شرکت آب منطقه ای سیدرضا کافی 9151760672
شرکت توزیع برق مسعود کاظمی 09151874543
شرکت گاز حسین مهنانی 09153841833
شهرداری بجنورد مرتضی رمضانی 09151880668
شرکت آب و فاضلاب وحدانی 09153841293
شرکت آب و فاضلاب ملکشی 09158870242
اداره کل امور مالیاتی یوسف یعقوبی نژاد (مدیرکل) مسعود پارسا 09153860563
نظام مهندسی کشاورزی محسن گودرزی 09155846108
دانشگاه علوم پزشکی دکتر براتی زاده 09155844144