مشاهده خبر

بازدید اعضا مرکز خدمات و نمایندگان دستگاه ها از طرح ها

در تاریخ 10 آبان 99 اعضای مرکز خدمات به همراه تعدادی از نمایندگان دستگاه ها از طرح های سرمایه گذاری دیدن کردند و با سرمایه گذاران در رابطه با مشکلات و چالش ها صحبت کردند.

 


تعداد بازدید: 30651399/8/11