احداث باغ پسته در جاجرم

احداث باغ پسته به مساحت 25 هکتار

جایگاه پسته به عنوان دومین کالای صادراتي نشان از مزیت رقابتي این محصول دارد. صادرات گروه کالایي خشکبار که پسته و مغز پسته جزیي از آن محسوب ميشوند، در 10 ماهه سال 95 حدود 34.8% نسبت به سال گذشته رشد داشته که 16.5% از کل صادرات را به خود اختصاص داده که سهم پسته و مغز پسته از کل صادرات 8.7% بوده است.

تولید پسته به عنوان یک محصول بازرگاني که اهمیت بسیاری در تولیدات کشاورزی را داراست، در اکثر کشورها از جمله ایران رواج دارد. ایران یکي از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت پسته است که پسته آن یکي از بهترین پستههای دنیا در مزه و طمع و بو است و خشکباری خوشمزه و بسیار مطبوع در اکثر کشورهای غني و ثروتمند دنیا محسوب ميشود. در حقیقت محصول پسته علاوه بر ارزش اقتصادی، مزه مطبوع و مصرف خانگي به عنوان یک محصول تجاری نیز به حساب ميآید. به عبارت دیگر صادرات و درآمد ارزی پسته که یکي از اقلام عمده صادراتي و از مهمترین عناوین صادرات کشاورزی است، قسمت اعظم صادارت غیر نفتي را تشکیل مي دهد.

نظر به اهمیت و موارد مصرف این محصول و با توجه به توسعه باغات پسته در سنوات اخیر به منظور کمک به تأمین احتیاجات غذائي, صنعتي و صادراتي کشور ضرورت ایجاب ميکند با بهبود مسئله داشت و برداشت و با تأسیس کارگاههای تهیه و بستهبندی مجهز در مناطق پستهخیز و مستعد کشور بر بهبود کیفیت پسته افزود تا محصول بیشتر و مرغوبتری به بازارهای داخلي و خارجي عرضه نمود.

ظرفیت سالانه پروژه : 30 تن سالیانه محصول پسته

متراژ زمین: 25 هکتار واقع در جاجرم

اشتغال مستقیم : 10 نفردرصد مواد اولیه مورد نیازداخلی درصد خارجی درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 998